FEM Consultancy    2013-09-13 14-07-23_Square website

Physixfactor is sinds 2005 een expert op het gebied van Finite Element Method consultancy, in het Nederlands Eindige Elementen Methode advies. Het virtueel testen van producten of processen volgens de methode van Finite Element Analysis (FEA) of Finite Element Method (FEM) heeft zich ontwikkeld tot een krachtige toepassing in de industrie. De software is gemaakt om allerlei modellen te bouwen, bijvoorbeeld hitte, mechanische belasting, vloeistofstromen of magnetisme. De software kan vooral goed verschillende gebieden van de natuurkunde aan elkaar koppelen. Physixfactor kan u vertellen of dit kan in uw geval. Virtueel testen is volwassen geworden en heeft bewezen erg waardevol te zijn. Physixfactor heeft vele multi-fysische modellen gebouwd en voor ons is het altijd een uitdaging om met betrouwbare resultaten te komen.

COMSOL Multiphysics®

Constructie001

Storing frame for highly corrosive materials

Met moderne simulatie software zoals COMSOL Multiphysics® kan men het gedrag van uw product of proces bepalen. Zie het als een virtueel laboratorium, waarin je alle mogelijkheden hebt om testen te doen en uw product te valideren. Is het mechanische stabiliteit, of een trillingsprobleem vrijwel alle mogelijke testen zijn mogelijk. Physixfactor zal de juiste soort testen toepassen en haalt daarmee de maximale hoeveelheid inzicht in uw product eruit. Er wordt voor gezorgd dat er waardevolle informatie uit de simulatie komt. We doen alleen analyses als er zeker van zijn dat er betrouwbare resultaten voor u uitkomen. U kunt een stap vooruit maken door uw producten te verbeteren aan de hand van onze simulatie resultaten. We nemen ook werk aan op basis van no cure no pay.

Virtual product testing

Virtual testing is een proces waarbij verschillende karakteristieken van uw product in de computer gesimuleerd kunnen worden, ook wel aangeduid als Finite Element Analysis. Als een virtueel test model is gebouwd, dan is er een grote keuze mogelijk welk type tests uitgevoerd kunnen worden. De moderne FEM software beschikt over een compleet pakket van testen, zoals statische of tijd afhankelijke testen. De designer kiest in overleg met de klant welke karakteristieken getest kunnen worden, zoals trillingen, sterkte, warmteoverdracht, stroming, diffusie of een combinatie van een of meerdere analyses. Al deze disciplines behoren tot de uitgebreide know how van Physixfactor.  Als uw product niet voldoet aan uw verwachtingen dan kan het virtuele model snel aangepast worden. Zo wordt de invloed duidelijk op bepaalde eigenschappen van het product.