Seismische belasting

Een Prilling toren moest worden gesimuleerd en ontworpen voor een gebied waar aardbevingen voorkomen. De mechanische constructie moet ook voldoende stevig zijn voor vallend zand en puin en moet het de vastgestelde belasting kunnen weerstaan volgens de ASCE 7-10 norm (American Society of Civil Engineers). De hiervoor benodigde simulaties moesten in de FEM (finite element method) software worden uitgevoerd. De resultaten werden besproken om de seismische belasting van het ontwerp met Decometa door te nemen voor aanvang van de bouw.

Seismische berekening

Het doel was om de algemene stevigheid en piekbelasting te simuleren tijdens een aardbeving. De maximale vervorming van de constructie werd ook onder normale zwaartekracht bepaald. Het seismische ontwerp en de seismische belasting werd met FEM volgens de ASCE 7-10 getest.

FEM simulatie van windbelasting en seismische stabiliteit

De constructie van de Prilling Tower werd in de FEM simulatie software ingevoerd en de zwaartekracht belasting werd aan het model toegevoegd, waarna een seismische belasting er aan toegevoegd werd. Daarnaast werden windbelastingen toegevoegd aan het model zoals die in dit gebied in Egypte voorkomen. Tijdens de simulaties werd het duidelijk dat kleine verandering in de constructie de stabiliteit tijdens een seismische activiteit konden verbeteren. Deze werden in het uiteindelijke ontwerp toegepast. De simulaties werden uitgevoerd voor alle soorten belastingen volgens ASCE 7-10 en een verslag met alle benodigde gegevens werd ter hand gesteld aan de opdrachtgever.

Verbetering constructie door FEM

Decometa kon hiermee verschillende onderdelen van de Prilling toren voor de Egyptische klant verbeteren. Zodoende kon aantoonbaar aan alle voorwaarden van de ASCE 7-10 norm worden voldaan. Decometa kon binnen de gestelde tijd en voorwaarden de Prilling toren leveren volgens aan aangepast seismisch ontwerp.