Cryo pomp ITER reactor

Deze firma heeft onderdelen gebouwd voor een fusie reactor in Frankrijk. DeMaCo in Noord Holland heeft jarenlange ervaring op het gebied van cryogene toepassingen. DeMaCo heeft de koelonderdelen vervaardigd voor het ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) project. Een fusion reactor dat als demonstratie model wordt gebouwd. Na ontsteking van het fusie plasma ontstaan er allerlei lichte componenten die uit de reactor gepompt moeten worden, en dat gebeurt met een cryogene pomp. Deze werkt bij zeer lage temperaturen, en de lichte componenten zullen op de koude vlakken van de pomp condenseren. Na condensatie sluit de pomp, en wordt deze een beetje verwarmd om de componenten te verdampen, en dan af te voeren.

Over fusie energie

Het ITER project zal een demonstratie fusion reactor opleveren, en zowel wetenschappelijk als technisch hoopt men met deze reactor energie te kunnen genereren uit het fusie proces. Deze reactor zal dan dienen als een prototype om daarna fusiereactoren op commerciële basis te kunnen ontwikkelen, en op deze manier een bijdrage te leveren aan het produceren van schone energie in de toekomst.

FEM simulatie

In bovenstaande figuren staan enkele componenten afgebeeld die zijn gesimuleerd. Door deze componenten stroomt vloeibaar Helium bij zeer lage temperaturen. Voor al deze componenten zijn stromingsberekeningen (Computational Fluid Dynamics simulations) gedaan om het drukverlies per component te inventariseren.  gedaan om het drukverlies per component te inventariseren.  Door de drukverliezen per component bij elkaar op te tellen, kon het drukverlies worden bepaald van het gehele systeem. Verder is de opwarming gesimuleerd van de vloeistof per component, en de afbeeldingen geven het temperatuur verloop weer van het Helium. Ook hier kon het totale vermogensverlies worden berekend.