Trekstenen

Trekstenen worden gebruikt voor de fabricage van metaal draden voor allerlei toepassingen. Slijtage van trekstenen moet laag zijn, om de productielijnen lang in stad te houden voordat ze stilgelegd moeten worden voor een wissel van de versleten trekstenen. Simulaties kunnen de kwaliteit van de trekstenen in kaart brengen, en door de juiste keuze te maken van de fysische aspecten van het trekproces en de materiaaleigenschappen van de ommanteling van de diamanten stenen kan de standtijd of levensduur van de treksteen sterk worden verlengd.

Simulatie van trekstenen

Het is erg belangrijk om de temperatuur van het trekproces te reduceren en dus ook het slijtage proces. Bovendien moet de treksnelheid voldoende hoog zijn om het trekproces voldoende concurrerend te houden.

Simulation of wire dies

De FEM simulaties van wire dies leveren resultaten op die gebruikt kunnen worden om het productieproces te verbeteren. In de software kunnen de openingshoek en de treksnelheid gevarieerd worden, evenals de wrijvingscoëfficiënt. Op deze wijze leveren de resultaten van een simulatie een kostenbesparing op van het draadtrek proces.

Resultaat

Met deze simulaties is voor een  proces om straaldraden te maken de snelheid met 20% verbeterd. Bovendien is de standtijd van het product met ruim een factor 2 gestegen, zodat de kwaliteit van de staaldraden sterk verbeterd.

Ook voor het koperdraad trekken zijn significante verbeteringen gerealiseerd, vraag hiernaar bij Physixfactor.